Glac ballraíocht in Acmhainn Chartlainne na hÉireann agus bí i do ranníocóir inniu!

Trí bheith i do ranníocóir is féidir le Seirbhísí Cartlainne in Éirinn tuairiscí ar leibhéal bailiúcháin a uaslódáil chuig bunachar sonraí ACÉ. Tabharfaidh sé seo deis do thaighdeoirí rochtain a fháil ar do bhailiúchán nuair nach mbeadh siad in ann é a fháil de ghnáth. Trí do bhailiúcháin a chur ar fáil ar chuardach ACÉ is féidir leat taighdeoirí nua a bhaint amach agus deis a thabhairt do thaighdeoirí naisc a dhéanamh idir bailiúcháin i Seirbhísí Cartlainne éagsúla in Éirinn. Is deis é feasacht a mhúscailt faoi do bhailiúcháin, ligean d’úsáideoirí do thaifid a aimsiú, agus infheictheacht na mbailiúchán cartlainne a mhéadú.

Níl aon chostas ar rannchuidiú agus is próiseas simplí é. Tugtar leideanna cabhracha do ranníocóirí chun cuidiú leo tuairiscí a chur isteach agus soláthraíonn ár modhnóirí tacaíocht d’fhiosrúcháin más ann dóibh. Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfidh tuairisc a bheith comhlíontach maidir leis an gCaighdeán Idirnáisiúnta Ginearálta um Thuairisc Chartlainne, ISAD(g).

Má theastaíonn cúnamh nó comhairle uait, tá ár modhnóirí sásta cabhrú leat, déan teagmháil linn ag moderator@iar.ie

Chomh maith leis sin, bíonn deis ag ranníocóirí ábhar cartlainne nó faisnéis ábhartha eile a phostáil ar bhlag agus ardáin na meán sóisialta de chuid ACÉ. Is bealach iontach é seo chun na bailiúcháin iontacha a chaithfidh Seirbhísí Cartlainne a roinnt leis an bpobal a cheiliúradh.

Oibríonn ACÉ freisin ar acmhainní agus saothair oideachasúla a sholáthar chun aird a tharraingt ar bhailiúcháin agus ar dhoiciméid chartlainne i mbailiúcháin ár rannpháirtithe, rud a d’fhéadfadh curaclam na scoile, thuaidh agus theas, a éascú le Pacáistí Acmhainní Oideachasúla agus Doiciméid i bhFócas.

Conas tosú

  1. Léigh ár dTreoirlínte Ranníocóirí anseo
  2. Más mian leat bheith i do ranníocóir, déan teagmháil linn ag info@iar.ie
  3. Cuirfimid cuntas ACÉ ar bun duit
  4. Tosaigh ag cur tuairiscí isteach ar do chuntas
  5. Déanfaidh modhnóirí ACÉ do thuairisc don bhunachar sonraí a athbhreithniú agus a fhoilsiú

Táimid ag tnúth le cloisteáil uait!