Is suíomh tairsí é seo a bhfuil sé mar aidhm aige ligean do thaighdeoirí cuardach a dhéanamh ar na cnuasaigh chartlainne atá so-aimsithe go poiblí in Éirinn, bunaithe ar chuntais chartlainne a cruthaíodh sna stórtha a bhfuil na cnuasaigh i seilbh acu.

Cuirtear cuntais chnuasaigh leis an suíomh tairsí seo ar bhonn leanúnach agus is obair idir lámha é dá bharr. Tá seans ann nach mbeidh toradh ar do chuardach i gcásanna áirithe. Déan teagmháil dhíreach leis an stór le do thoil má tú ar thóir cnuasaigh ó stór ar leith.

Tá stórtha aonair freagrach as caighdeán agus cruinneas an ábhair ar an suíomh seo. Déan teagmháil le do thoil leis an stór chun eolas rochtana faoin gcnuasach a fháil nó chun úsáid a bhaint as íomhánna ón gcnuasach.